Частни Поръчки


Завод за шоколадови изделия “Станчо Колев”  има дългогодишен опит в производство на шоколадови продукти с търговска марка на клиента. При такъв интерес, моля свържете се с нас.